40 chiến sĩ biên phòng Đà Nẵng chi viện Kiên Giang phòng chống COVID-19

40 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng tại tại Kiên Giang. Ảnh: Ba Vinh
40 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng tại tại Kiên Giang. Ảnh: Ba Vinh
40 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng tại tại Kiên Giang. Ảnh: Ba Vinh
Lên top