4 tỉnh, thành thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù từ 1.1.2022

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Phạm Đông
Toàn cảnh kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Phạm Đông
Toàn cảnh kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Phạm Đông
Lên top