4 Thượng tướng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1.6.2021

Lên top