4 quy định khác luật sẽ được áp dụng để phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Chung
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Chung
Lên top