4 người tự ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là ai?

Cuộc họp báo diễn ra chiều 10.6. Ảnh: PV
Cuộc họp báo diễn ra chiều 10.6. Ảnh: PV
Cuộc họp báo diễn ra chiều 10.6. Ảnh: PV
Lên top