4 bệnh viện hợp sức cứu sống thai phụ vỡ tử cung

Các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương và Sở Y tế TPHCM thăm bệnh nhân (ảnh K.Q)
Các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương và Sở Y tế TPHCM thăm bệnh nhân (ảnh K.Q)