35 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã quá hạn chưa hoàn thành

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4.2021. Ảnh: VGP
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4.2021. Ảnh: VGP
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4.2021. Ảnh: VGP
Lên top