31 tàu cá/181 lao động vào tránh bão số 9 ở Philippines