300 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII

Các đại biểu thông tin họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Ngô Khiêm.
Các đại biểu thông tin họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Ngô Khiêm.
Các đại biểu thông tin họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Ngô Khiêm.
Lên top