30 năm Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả ở Campuchia

Trung tướng Phạm Xuân Thệ. Ảnh: LĐTĐ.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ. Ảnh: LĐTĐ.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ. Ảnh: LĐTĐ.
Lên top