30 điểm vẫn trượt đại học... ngộ quá!

TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đại học FPT. Ảnh: FPT
TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đại học FPT. Ảnh: FPT
TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đại học FPT. Ảnh: FPT
Lên top