3 tỉnh, thành phố thực hiện ngay khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm thần tốc

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top