3 Thứ trưởng Công an nghỉ hưu từ ngày 1.6

Ba Thứ trưởng Công an nghỉ hưu gồm các ông: Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an
Ba Thứ trưởng Công an nghỉ hưu gồm các ông: Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an
Ba Thứ trưởng Công an nghỉ hưu gồm các ông: Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an
Lên top