3 thành phố lớn kiến nghị gì với Chính phủ để "tăng tốc" vào năm 2021?

Lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng nêu các kiến nghị tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh PV
Lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng nêu các kiến nghị tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh PV
Lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng nêu các kiến nghị tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh PV
Lên top