3 thẩm phán, 5 kiểm sát viên được bổ nhiệm trong tuần

Các lãnh đạo Vụ, Phòng của ngành Kiểm sát được bổ nhiệm trong tuần qua. Ảnh: Kiemsat.vn.
Các lãnh đạo Vụ, Phòng của ngành Kiểm sát được bổ nhiệm trong tuần qua. Ảnh: Kiemsat.vn.
Các lãnh đạo Vụ, Phòng của ngành Kiểm sát được bổ nhiệm trong tuần qua. Ảnh: Kiemsat.vn.
Lên top