3 Phó Giám đốc Công an, 1 Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao được bổ nhiệm

Hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (thứ 3 và thứ 8) trong buổi nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: VGP.
Hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (thứ 3 và thứ 8) trong buổi nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: VGP.
Hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (thứ 3 và thứ 8) trong buổi nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: VGP.
Lên top