3 ngày nghỉ Tết dương lịch: Gần 100 vụ tai nạn, 133 người thương vong