3 năm, tinh giản gần 40 nghìn biên chế

Toàn cảnh cuộc họp báo chiều 20.8. Ảnh: Thùy Linh
Toàn cảnh cuộc họp báo chiều 20.8. Ảnh: Thùy Linh
Toàn cảnh cuộc họp báo chiều 20.8. Ảnh: Thùy Linh
Lên top