3 gương mặt mới được giới thiệu làm Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội

3 nhân sự mới được giới thiệu lần đầu để bầu làm Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội khoá XV.
3 nhân sự mới được giới thiệu lần đầu để bầu làm Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội khoá XV.
3 nhân sự mới được giới thiệu lần đầu để bầu làm Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội khoá XV.
Lên top