3 cuộc điện đàm đầu tiên của tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với người đồng cấp Lào, Campuchia, Indonesia trong ngày 9.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với người đồng cấp Lào, Campuchia, Indonesia trong ngày 9.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với người đồng cấp Lào, Campuchia, Indonesia trong ngày 9.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top