27.000 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010-2020, chiều 12.12. Ảnh: Quang Hiếu
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010-2020, chiều 12.12. Ảnh: Quang Hiếu
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010-2020, chiều 12.12. Ảnh: Quang Hiếu
Lên top