Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

257 ngư dân đầu tiên ở Quảng Trị nhận tiền bồi thường hậu Formosa