25.000 công an chính quy sẽ được điều về cấp xã: Tạo niềm tin, giữ bình yên

Việc đưa công an chính quy về xã là rất cần thiết (ảnh minh họa). Ảnh: A.C
Việc đưa công an chính quy về xã là rất cần thiết (ảnh minh họa). Ảnh: A.C
Việc đưa công an chính quy về xã là rất cần thiết (ảnh minh họa). Ảnh: A.C