25 năm quan hệ Việt-Mỹ: Tự hào vượt qua khác biệt để tiến những bước dài

Đại sứ Hà Kim Ngọc chủ trì lễ kỷ niệm trực tuyến 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ, ngày 28.7. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ Hà Kim Ngọc chủ trì lễ kỷ niệm trực tuyến 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ, ngày 28.7. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ Hà Kim Ngọc chủ trì lễ kỷ niệm trực tuyến 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ, ngày 28.7. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Mỹ
Lên top