24 tác phẩm báo chí đoạt giải trong cuộc thi viết “Gương sáng trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng”