22 Chủ tịch HĐND tỉnh là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ

Một số Chủ tịch HĐND là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ.
Một số Chủ tịch HĐND là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ.
Một số Chủ tịch HĐND là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ.
Lên top