21 người đứng đầu bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm
Lên top