2.000 đại biểu dự hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng

Thành ủy Đà Nẵng thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng vào cuộc sống. Ảnh: Le Hoa
Thành ủy Đà Nẵng thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng vào cuộc sống. Ảnh: Le Hoa
Thành ủy Đà Nẵng thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng vào cuộc sống. Ảnh: Le Hoa
Lên top