200 người lao động ngành điện tham gia hiến máu tình nguyện

Lên top