Quốc hội thảo luận Dự án Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP):

2 phương án chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp

ĐBQH Hoàng Văn Cường - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội. Ảnh: Quốc hội
ĐBQH Hoàng Văn Cường - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội. Ảnh: Quốc hội
ĐBQH Hoàng Văn Cường - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội. Ảnh: Quốc hội
Lên top