2 kịch bản phát triển kinh tế mới sau đại dịch COVID-19 tại Việt Nam là gì?

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh Quochoi.vn
Lên top