2 bộ Công an và Y tế nói về vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại BV Bạch Mai

Bị can Nguyễn Quốc Anh và bị can Nguyễn Ngọc Hiền. Ảnh: Bộ Công an
Bị can Nguyễn Quốc Anh và bị can Nguyễn Ngọc Hiền. Ảnh: Bộ Công an
Bị can Nguyễn Quốc Anh và bị can Nguyễn Ngọc Hiền. Ảnh: Bộ Công an
Lên top