177 phường của Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm "xóa" hội đồng nhân dân

Hà Nội thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Ảnh PV
Hà Nội thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Ảnh PV
Hà Nội thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Ảnh PV
Lên top