1.730 hồ đập xuống cấp: Nguy cơ mất an ninh nguồn nước và an toàn hồ, đập

Một nhà máy thủy điện quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: N.V
Một nhà máy thủy điện quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: N.V
Một nhà máy thủy điện quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: N.V
Lên top