Phòng, chống xâm hại trẻ em:

17 cơ quan làm công tác bảo vệ trẻ em vẫn mạnh ai, nấy làm

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban về Các vấn đề xã hội. Ảnh: Quốc hội
ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban về Các vấn đề xã hội. Ảnh: Quốc hội
ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban về Các vấn đề xã hội. Ảnh: Quốc hội
Lên top