1.500 đoàn trong nước, quốc tế đã đến viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đến Việt Nam viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh
Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đến Việt Nam viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh
Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đến Việt Nam viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top