1.500 đại biểu quốc tế, 105 quốc gia dự Đại lễ Vesak tại Việt Nam

Lên top