15 nước ký Hiệp định RCEP theo hình thức trực tuyến

Lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác đã ký kết Hiệp định RCEP trưa 15.11. Ảnh: Nhật Hạ.
Lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác đã ký kết Hiệp định RCEP trưa 15.11. Ảnh: Nhật Hạ.
Lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác đã ký kết Hiệp định RCEP trưa 15.11. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top