15 ngày tới là “thời gian vàng” quyết định ngăn chặn dịch COVID-19

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP
Lên top