145,5 tấn chất thải độc hại từ Formosa vận chuyển ra Phú Thọ: Nghi vấn quanh Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà

Bể chứa nước thải công nghiệp ngoài trời của Nhà máy xử lý chất thải Phú Hà, ở xã Trạm Thản, Phù Ninh, Phú Thọ.
Bể chứa nước thải công nghiệp ngoài trời của Nhà máy xử lý chất thải Phú Hà, ở xã Trạm Thản, Phù Ninh, Phú Thọ.
Bể chứa nước thải công nghiệp ngoài trời của Nhà máy xử lý chất thải Phú Hà, ở xã Trạm Thản, Phù Ninh, Phú Thọ.
Lên top