140 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Giải báo chí Quốc gia

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV - Năm 2019. Ảnh T.Vương
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV - Năm 2019. Ảnh T.Vương
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV - Năm 2019. Ảnh T.Vương
Lên top