13 giờ chiều nay, tâm bão số 7 nằm trên địa bàn Móng Cái (Quảng Ninh)