13 địa phương chưa gửi đề xuất sửa đổi quy định cản trở đầu tư, kinh doanh

Rà soát, sửa đổi quy định cản trở đầu tư, kinh doanh. Ảnh minh hoạ
Rà soát, sửa đổi quy định cản trở đầu tư, kinh doanh. Ảnh minh hoạ
Rà soát, sửa đổi quy định cản trở đầu tư, kinh doanh. Ảnh minh hoạ
Lên top