12 sĩ quan Việt Nam chuẩn bị tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình LHQ

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Hải Minh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Hải Minh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Hải Minh
Lên top