Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

12 hộ dân thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá đấu tranh đòi quyền lợi khi bị thu hồi đất: Ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tránh cưỡng chế