11 nhiệm vụ nhằm thể chế hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch Đoàn Văn Việt. Ảnh X.Trường
Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch Đoàn Văn Việt. Ảnh X.Trường
Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch Đoàn Văn Việt. Ảnh X.Trường
Lên top