Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

100 phụ nữ được tôn vinh với giải thưởng Phụ nữ tự tin tiến bước