100% đại biểu HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức

Phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TPHCM) niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến thành lập Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TPHCM) niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến thành lập Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TPHCM) niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến thành lập Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Lên top