10 ngày trước bầu cử, ngừng giải quyết tố cáo liên quan tới người ứng cử

Lên top