10 kỷ lục được thiết lập tại Đại lễ Vesak 2019 do Việt Nam tổ chức

 Thượng toạ Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Quyền Trưởng Ban Văn hóa TW GHPGVN, nhận chứng nhận kỷ lục thế giới.
Thượng toạ Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Quyền Trưởng Ban Văn hóa TW GHPGVN, nhận chứng nhận kỷ lục thế giới.
Thượng toạ Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Quyền Trưởng Ban Văn hóa TW GHPGVN, nhận chứng nhận kỷ lục thế giới.
Lên top